Warme Stad Brugge

WebStad Brugge is één van de 5 centrumsteden in Vlaanderen (samen met Gent, Turnhout, Leuven en Genk) die de kans krijgt in te stappen in het pilootproject Warme Steden. De bedoeling van dit project is een integrale, onderbouwde aanpak op te zetten om mentaal welbevinden en veerkracht van kinderen en jongeren (0 – 24 jaar) te versterken. Concreet betekent dit dat Stad Brugge vanaf januari 2016 samen met Logo Brugge-Oostende en geïnteresseerde organisaties en diensten uit Brugge voor 3 jaar verder zal werken aan een lokaal geestelijk gezondheidsbeleid maar met het accent op universele preventie bij kinderen en jongeren.

Lees hier verder