Kindercarrousel Damme 25 juni 2016 (persbericht)

Huis v h KindVoorstelling Huis van het Kind Damme

Het huis van het Kind Damme Oostkamp Zedelgem (www.huisvanhetkinddoz.be) is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren die werken rond het kind in de drie betrokken lokale besturen.  We worden ondersteund door het Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw.

( OCMW Damme, Gemeente Oostkamp, OCMW Oostkamp, OCMW Zedelgem, VzW Thuishulp Reddie Teddy, Landelijke Kinderopvang, Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw, Familiezorg West Vlaanderen vzw (ECK De wieg), Kind en Preventie vzw, Vereniging SPOOR (Opvoedingswinkel Regio Brugge).

Het Huis van het Kind Damme-Zedelgem-Oostkamp is een samenwerkingsverband, een virtueel huis, een huis met verschillende kamers. Deze kamers hebben geen vaste scheidingsmuren maar kunnen soms puur volgens de geografisch gemeentelijke grenzen worden ingedeeld, soms volgens specifiek doelpubliek, soms volgens specifieke dienstverlening of expertise. Deze kamers zitten onder één virtueel dak. Deze bovenbouw coördineert, organiseert en superviseert, maar creëert vooral de mogelijkheden om te laten groeien en bloeien wat er onder het dak ontstaat. Voor de inwoners van Damme, Oostkamp en Zedelgem willen we beter samen werken. Daardoor wordt de dienstverlening uitgebreid, we delen elkaars expertise en zo kunnen we gerichter inspelen op de lokale tekorten en noden.

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband is gestart in 2014. Na een opbouwfase komen we in 2016 ten volle naar buiten. We hebben vorig jaar in december reeds verschillende partners uit de sector samen gebracht, nu is het tijd om de ouders en hun kinderen samen te brengen.

Een belangrijk middel is onze centrale website die een intergemeentelijke uitvalsbasis is om als gebruiker snel bij de juiste aanbieder of het juist aanbod te geraken. ( www.huisvanhetkinddoz.be )

Waarom organiseert het Huis van het kind deze kindercarroussel ?

Een van de belangrijke uitdagingen is het “ontmoeten, het samen brengen van ouders”. Door ouders en kinderen samen leuke dingen te laten doen, versterken we de onderlinge banden van onze ouders. Dit jaar treden we naar buiten via kindercarroussels. We bieden  verschillende plezierig en leerrijke workshops aan. Terwijl kunnen ouders op een ongedwongen manier elkaar ontmoeten.  Het is een leuke namiddag voor ouders en kinderen met een heleboel gratis activiteiten en gratis workshops.

In Damme werd de derde kindercarrousel georganiseerd (na de succesvolle carrousels in Oostkamp en Zedelgem). http://radioexclusief.weebly.com/streeknieuws/huis-van-het-kind-damme-organiseerde-derde-kindercarrousel

Schepen Eveline Van Quekelberghe en OCMW-voorzitter Inge Bisschop kwamen mee dansen met de peuters.

Verdere informatie over het Huis van het Kind Damme Oostkamp Zedelgem kan steeds bekomen worden op www.huisvanhetkinddoz.be en via  info@huisvanhetkinddoz.be .