Meerjarenplan Samenlevingsopbouw 2016 2020 toelichting

Nieuw meerjarenplan 2016-2020

Een gezonde dosis verontwaardiging

“Er is geen alternatief,” zo wordt beweerd. Met ons nieuw meerjarenplan 2016-2020 willen we deze pensée unique doorbreken. Een solidaire en rechtvaardige samenleving is mogelijk. Maar dan moet er wel voor gekozen worden. Samenlevingsopbouw neemt de handschoen op. Onze projecten tonen hoe een betere samenleving eruit kan zien.

In de periode 2016-2020 werken de negen instituten intensief samen over zes thema’s: wonen op maat, de kloof arbeidsmarkt-laaggeschoolden, de strijd tegen onderbescherming vanuit basisvoorzieningen, betere toegang tot gezondheidszorg, gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en de campagne ‘Ieders stem telt’ bij de komende verkiezingen. Gedreven door een gezonde dosis verontwaardiging brengen we de komende jaren de noden en behoeften van mensen in kwetsbare posities in het maatschappelijk en politiek debat.

image001Met z’n allen – vrijwilligers, bestuurders en professionele medewerkers – staan we klaar om te knokken voor een rechtvaardige en duurzame samenleving

Uit:  www.samenlevingsopbouw.be