’t Sas woonondersteuning anno 2016

’t SAS Brugge anno 2016 een gedifferentieerd aanbod  WOONONDERSTEUNING:
Een beknopt overzicht.

Woonbegeleiding

 • Mensen met problematiek rond wonen

Wonen-Welzijn

 •  Mensen met (vermoeden van) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
 •  Herhaalde woonproblematiek in nabije verleden
 • Woonachtig in sociale huisvesting

Preventie Uithuiszetting

 • Laatste kans
 • Overlastproblematiek + huurachterstal
 •  Sociale huisvesting

Crisisbemiddeling bij dreigende uithuiszettiing

 • Opgeroepen door vrederechter ikv art 13.44 Ger Wb
 •  Privé of sociale huisvesting

Nachtopvang

 • Nachtopvang Brugge biedt een bed voor de nacht aan mensen die acuut dakloos zijn. Dit volgens het systeem bed – bad – brood

Met Reguliere nachtopvang

 • Sinds november 2013
 •  Inbelsysteem
 • Doel: mensen een veilige en rustige nacht aanbieden
 • Bed – bad – brood principe, maar toch gericht op toeleiding
 • Capaciteit: 10 bedden
 • Gratis aanbod – laagdrempeligheid
 • max. 5 op 8 nachten

Met Winteropvang

 • Start vanaf vriespunt of lager
 •  Geen stopnachten
 •  Uitbreiding 18 bedden

Dienst Crisisbegeleiding

 • De dienst crisishulp biedt een kortdurende begeleiding op maat aan elke thuisloze cliënt. Dit vanuit een integrale en positieve benadering.

Crisisopvang ‘t Sas

 • Aanmelding : via COC
 • Verblijvend op grondgebied Brugge
 • 10 Kamers crisisopvang
 • Heroriëntatie naar stabiele woonoplossing Vb. Doorgangswoningen
 • Netwerkvorming via wekelijks cliënt-overleg

Meer vragen in vereniging ’t Sas
050/32.76.70 info@sasbrugge.be