De Patio start ESTAS, verblijf en begeleiding van jonge niet-begeleide minderjarige asielzoekers

EstasIn Vlaanderen komen momenteel in groot aantal (zeer) jonge niet-begeleide minderjarige asielzoekers aan. Deze worden momenteel opgevangen tussen de volwassenen in de asielcentra, dit is echter geen gezonde situatie voor deze jongeren (geen pedagogisch kader, geen gepaste grenzen, …).
Bovendien kunnen deze jongeren in het kader van Integrale Jeugdzorg aanspraak maken op passende jeugdzorg, bijvoorbeeld op vraag van de voogd. De reguliere capaciteit van Jongerenwelzijn is niet in staat deze instroom van vragen op te vangen. Lees meer…

Folder Estas (pdf)