Vormingsaanbod op maat van Psychiatrisch expertiseteam (PET) : een overzicht

brochure-vormingsaanbod-pet
Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de eerste lijn tijdens hun werk te maken met mensen met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in te schatten wat er aan de hand is, om tijdig in te grijpen of om er op de juiste manier mee om te gaan.
Het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) uit de regio Noord-West-Vlaanderen en Oostende-Westkust biedt vorming aan in de geestelijke gezondheidszorg, gericht naar en in samenspraak met de eerste lijn.

Lees meer: Brochure Vormingsaanbod PET