Buddyproject OCMW Brugge voor asielzoekers

Buddyproject  OCMW Brugge voor asielzoekers

gestart januari 2016

20 vrijwilligers zetten zich in voor 9 woningen .

Binnen het LOI merkten wij een nood aan opvolging en begeleiding waar de maatschappelijk werkers van het OCMW niet steeds aan kunnen voldoen. Dit omwille van de eigenheid van hun functie en omwille van de tijdinvestering die dit betekent. Wij merkten dat heel wat asielzoekers nood hebben aan iemand die hen wegwijs kan maken in onze samenleving. Dit gaat vaak om praktische zaken, die hen zouden helpen in hun dagdagelijkse leven in het opvangcentrum, zoals: waar zijn welke winkels, meegaan naar diensten, leren gebruik maken van het openbaar vervoer, e.d.

Anderzijds merkten wij ook een nood aan hulp bij het uitbouwen van een sociaal netwerk: informele contacten met mensen ‘van bij ons’, toeleiding tot sportclubs, oefenen in Nederlands praten, in contact komen met en uitleg krijgen over de waarden en normen waar wij binnen onze samenleving voor staan, e.d.

Daarom richtte het OCMW – Brugge binnen het Lokaal Opvanginitiatief  een ‘buddywerking’ op. Er zijn momenteel negen woningen we gebruiken voor de opvang van 62 asielzoekers. Per woning zijn meerdere buddy’s verantwoordelijk als ‘wegwijzer’ van de bewoners. De buddy’s staan in voor de ondersteuning tijdens het dagelijkse leven. Ze bieden extra ondersteuning bij de persoonlijke kennismaking met onze samenleving. Ze helpen hen ook bij het gebruik van het openbaar vervoer, maken hen wegwijs in administratieve diensten, zorgen voor vrijetijdsinvulling, leren ze Nederlands spreken, geven steun bij het zoeken naar een woning…

Dit project richt zich op een buddy-werking per woning. Op die manier engageren enkele mensen zich voor een specifieke woning met al zijn bewoners: je doet een aanbod voor gans de woning, maar stemt af op de vraag van de verschillende individuen; je bouwt aan een persoonlijk band, die toch niet te persoonlijk wordt indien een persoon de woning moet verlaten.

Eén maatschappelijk werker is aangesteld als vrijwilligerscoördinator.

Bron: Muriël van Poelvoorde OCMW Brugge 25 maart 2016