Nieuwsbrief RWP december 2016

De Trefdag van dinsdag 8 november kon rekenen op een grote opkomst vanuit zeer verscheiden hoek.  De inspiratiesessies, de sprekers en de dialoog in ontmoetingen tussendoor, werden door de 140 deelnemers gesmaakt.

Enkele sfeerbeelden hier.

De vertaling van ‘vermaatschappelijking van de zorg’ in de praktijk dient verdere verkenning.
Ontmoetingen en uitwisselingen willen we permanent aanmoedigen over de schotten heen.
Er ligt nog veel onontgonnen terrein vóór ons. Een grote bereidheid tot dialoog is aanwezig.

Lees hier: Nieuwsbrief RWP december 2016

Als neutraal forum in de regio wil het RWP een inspirerende, stimulerende en ondersteunende rol opnemen.