OCMW Brugge biedt een startwoning aan na LOI (=lokaal opvanginitiatief) ” aan

OCMW Brugge biedt een startwoning aan na LOI (=lokaal opvanginitiatief) ” aan:

Er zouden 5 plaatsen in de woning aan de Pijpersstraat 5 8000 Brugge voorzien worden als ‘overgangsmogelijkheid’ voor mensen die geen huisvesting hebben gevonden binnen de vooropgestelde termijn.
Wij stellen voor deze mensen maximum 3 maanden de mogelijkheid te geven in deze woning te verblijven.
Binnen de maatschappelijke dienstverlening wordt een overlegstructuur opgericht om, op basis van het verslag van de maatschappelijk werker, zo objectief mogelijk te beslissen wie hiervoor in aanmerking komt.
Naar analogie met de regeling voor mensen die in crisisopvang verblijven, kunnen de cliënten die in deze structuur terecht komen, leefloon of equivalent als alleenstaande aanvragen.
Wij stellen voor om, naar analogie van mensen die in een doorgangswoning verblijven, een verblijfskost aan te rekenen van € 15,00 per dag;
Het leefloon of het equivalent leefloon wordt ingehouden tot betaling van deze verblijfskosten en het saldo wordt aangewend voor het uitbetalen van wekelijks leefgeld (volgens het systeem LOI) en om te sparen voor een huurwaarborg of eerste maand huur.
Wij stellen volgende voorwaarden voor om in aanmerking te komen voor deze vorm van opvang:

– Positief zoekgedrag vanaf het moment dat men de beslissing van dienst vreemdelingenzaken heeft ontvangen
– Uitputten van alle mogelijke vormen van crisisopvang in het reguliere circuit (met uitzondering van de nachtopvang)
– Verdere inzet bij het zoeken van een oplossing tijdens het verblijf in deze woning
– Extra aandacht voor mensen met medische en psychische problematiek
– Extra aandacht voor zeer jonge asielzoekers (waarvan twijfel is over het al dan niet meerderjarig zijn)
– Er wordt nagegaan of iemand eigen financiële middelen heeft
– Akkoord met de volledige afstand van het leefloon tot betaling van de verblijfskosten, het leefgeld en sparen.

Meer informatie te bekomen via
Veerle Van Vynckt
OCMW Brugge
050/32 64 20