Opvoedingsbus geschonken aan Het Spoor

Er heerst nog een zweem van taboe rond  opvoedingsondersteuning. Mensen zijn vaak bang om zich kwetsbaar op te stellen als het op opvoeden gaat terwijl dit net zeer menselijk is. Opvoeden roept voortdurend vragen op. Dialoog en aftoetsen met anderen dienen we aan te moedigen. De opvoedingsbus kan outreachend, laagdrempelig en intergemeentelijk aanwezig zijn op events en plaatsen van ontmoeting. Deze bus werd mede mogelijk gemaakt door de creatieve inzet van het Regionaal Welzijnsplatform. De officiële sleuteloverdracht van de Opvoedingsbus regio Brugge aan Vereniging SPOOR vond plaats in december jongstleden.

Lees meer