Nieuwsbrief II RWP juni 2017

Nieuwsbrief II RWP juni 2017

Zijn de schotten tussen zorg en welzijn open te zetten?

Centraal staat kwaliteit van leven

Dat betekent samenhang en afstemming over schotten, sectoren en diensten heen.

Klik hier: Nieuwsbrief II RWP juni 2017

Als neutraal forum in de regio wil het RWP een inspirerende, stimulerende en ondersteunende rol opnemen.