Uitnodiging: Veranderforum – Eerstelijnszone Brugge (11 oktober, 19-22 u. – auditorium OCMW Brugge)

Dag collega’s actief binnen welzijn, zorg en gezondheid,

Eind juni zaten we samen in kader van het eerste ‘Veranderforum Eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn’. We gingen in de grote groep in dialoog over hoe we dit verandertraject best vorm geven en zaten samen in kleine groepen om visies en ideeën met elkaar te delen over hoe onze ideale eerstelijnszone er uit ziet. (Voor verslag van het eerste veranderforum – zie www.brugge.be/verslagen-eerstelijnszone-brugge)

Sinds het vorige forum hebben we niet stil gezeten. We gingen aan de slag met de besluiten van het veranderforum en hebben binnen het veranderteam een aantal werkgroepen opgericht: “Verbindend samenwerken”, “Betrokkenheid”, “Visiekader” en “Omgevingsanalyse”.

Graag nodigen we jou dan ook uit voor de volgende stap die we samen willen zetten. Op 11 oktober (van 19 tot 22 uur) houden we in het auditorium van het OCMW (Ruddershove, 4, 8000 Brugge) het tweede ‘Veranderforum Eerstelijnszone Brugge’. Op dit tweede veranderforum gaan we samen dieper in op:
*   Invulling van elk van de werkgroepen
*   Opvolging van afspraken uit het vorig veranderforum
*   De centrale opdracht van onze eerstelijnszone

Met een dergelijke agenda hopen we op een brede vertegenwoordiging uit alle welzijns- en zorghoeken van Brugge!

Inschrijven voor het veranderforum (deadline 08/11) kan via volgend webformulier link<www.selwvl.be/nwv/vorming/537/details.aspx>.

(ter info aan alle apothekers: de Westvlaamse Apothekersvereniging voorziet in accreditering voor apothekers voor deelname aan het veranderforum)

Tot dan!

Hartelijke groeten,
Bert

Coördinator verandertraject Eerstelijnszone Brugge.

Veranderteam Eerstelijnszone Brugge

*   Charlotte Vandevoorde, Logopedie, organisatie Orpea – vandevoorde.charlotte@belgacom.net<mailto:vandevoorde.charlotte@belgacom.net>
*   Lieve Callewaert, huisarts, huisartsenkring HABO – lieve.callewaert@wgcdebruggen.be<mailto:lieve.callewaert@wgcdebruggen.be>
*   Jean Vanhoornweder, Kinesitherapeutenkring – Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be<mailto:Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be>
*   Inge Huysentruyt, apotheker, De Westvlaamse Apothekersvereniging – inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be<mailto:inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be>
*   Kurt Vanden Bussche, adjunct-verpleegkundig directeur, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen  –  kurt.vandenbussche@wgkwvl.be<mailto:kurt.vandenbussche@wgkwvl.be>
*   Pascal Declercq, directeur Woonzorgcentrum Prinsenhof, Orpea – p.declercq@orpea.net<mailto:p.declercq@orpea.net>
*   Dirk Snauwaert, directeur Woonzorgzone Curando West en vertegenwoordiger groep Zorgnet-Icuro Brugge – dirk.snauwaert@curando.be<mailto:dirk.snauwaert@curando.be>
*   An Devriendt, regionaal diensthoofd afd. Brugge, Familiezorg W VL, afgevaardigd voor de 4 diensten gezinszorg Brugge – An.Devriendt@familiezorg-wvl.be<mailto:An.Devriendt@familiezorg-wvl.be>
*   Bie Callens, directeur Welzijn, CM Brugge,  afgevaardigd voor de Diensten Maatschappelijk Werk ziekenfondsen Brugge – bie.callens@cm.be<mailto:bie.callens@cm.be>
*   Lies Vernieuwe, Verantwoordelijke kwaliteit & Zorg, Lokale Dienstencentra Brugge, vertegenwoordiger zorgvereniging Mintus – Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be<mailto:Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be>
*   Nele Welvaert, medewerker CAW NW VL – nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be<mailto:nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be>
*   Sabine Van Overloop, coördinator cluster Welzijn en Zorg, Huis van de Bruggeling, vertegenwoordiger stad Brugge –  sabine.vanoverloop@brugge.be<mailto:sabine.vanoverloop@brugge.be>
*   Claudine Verbrugghe, coördinator SEL Noord-West-Vlaanderen – claudine.verbrugghe@selbrugge.be<mailto:claudine.verbrugghe@selbrugge.be>
*   Michelle Roels, netwerkcoördinator LMN Brugge-Oostende-Houtland – michelle@zorgtrajectboh.be<mailto:michelle@zorgtrajectboh.be>
*   Bert Desmet, stafmedewerker OCMW Brugge, vertegenwoordiger OCMW Brugge – Bert.Desmet@ocmw-brugge.be<mailto:Bert.Desmet@ocmw-brugge.be>

Meer Vlaamse info

*   Via nieuwsbrief www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwsbrief-over-de-reorganisatie-van-de-eerstelijn-maart-2018
*   Via inhoudelijke site / uitwisselingsplatform: www.eerstelijnszones.be/wiki/Hoofdpagina
*   Algemene website hervorming eerstelijn: www.zorg-en-gezondheid.be/hervorming-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen
*   Algemene toegangspagina naar alle Vlaamse Eerstelijnszones www.eerstelijnszone.be/
*   Verslagen eerdere bijeenkomsten van de Eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn: www.brugge.be/verslagen-eerstelijnszone-brugge

Bert Desmet

Bert.Desmet@ocmw-brugge.be
Ruddershove 4, 8000 Brugge
t: +32496165945    www.ocmw-brugge.be