Documenten Netwerkevent dak- en thuisloosheid 26 februari 2019

De stuurgroep regiostrategie dak- en thuisloosheid Noord West Vlaanderen : wie zijn we ? wat doen we ? wat drijft ons ? ….

Wat ons drijft valt  uit te leggen in amper 5 slagzinnen !!

We streven na dat in de regio Noord West Vlaanderen  :

* Niemand (met of zonder papieren) genoodzaakt is om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.

*  dat niemand  langer dan nodig  moet verblijven in  opvang bij gebrek aan doorstromings-mogelijkheid naar (begeleid) wonen.

* dat niemand uit een instelling ontslagen wordt zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.

* dat niemand uit huis gezet wordt bij gebrek aan begeleidings- en herhuisvestingmogelijkheden.

* dat niemand die jongvolwassen  is thuisloos wordt als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.

Deze doelen bedachten we niet zelf, ze werden geformuleerd door  Feantsa : een Europese Federatie die het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Europa als ultieme doelstelling stelt.

Hoewel de stuurgroep regiostrategie dak- en thuisloosheid bestaat uit leden die een extra engagement  bovenop hun takenpakket in eigen sector of eigen regio nemen, werkten onze inspanningen tot nog toe inspirerend voor tal van initiatieven in de regio.  Denk maar aan de Commissies Versnelde Toewijzing, de projecten tijdelijke bezetting leegstand sociale woningen, de projecten Housing First , de woonladder/woonGPS Brugge, de zakboekjes thuisloosheid, enz…

We geloven erin dat thuisloosheid een zeer complexe problematiek is en dat als we thuisloosheid willen aanpakken , we de krachten moeten bundelen over de stads- en gemeentegrenzen heen, over sectorale grenzen heen …

Iedereen die hier vandaag aanwezig is heeft een Draad of Draadje in handen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.  Soms is dat Draadje sterk genoeg om te voorkomen dat een man, een vrouw of een gezin in thuisloosheid terecht komt.  Het is ook mogelijk dat jouw draadje in sommige situaties  ervoor heeft gezorgd dat mannen, vrouwen of gezinnen de gepaste hulp kregen toen ze thuisloos werden of dreigden te worden.

Maar ongetwijfeld kwam iedereen hier aanwezig ook al terecht in situaties waar  dat ene draadje  niet sterk genoeg bleek en het om welke reden dan ook afknapte…dat je als hulpverlener, woonactor of burger erbij stond en machteloos toe moest kijken  … dat je rond belde en liep als bezeten om een oplossing te vinden maar alle andere lijnen ‘dood’ bleven of je doorverwezen naar andere lijnen….

Op deze dag willen we aanzetten tot D(r)aadkracht in de aanpak van dak- en thuisloosheid.   Als we, naargelang de nodige sterkte van D(r)aad, meerdere draden kunnen samenvlechten zodat het touw sterker wordt en niet knapt door het zware gewicht die het moet torsen… zetten we een stap in de richting van een dak- en thuisrijkere wereld …

Iedereen hier aanwezig krijgt vandaag een sleutelhanger met D(r)aden aan … in je mapje zit een handleiding om draden te leren vlechten… wij hopen dat het vele oefenen ertoe zal bijdragen, dat iedereen het draadvlechtprincipe in de vingers zal hebben op de momenten dat sterkere D®aden vereist zijn in de aanpak van dak- en thuisloosheid ….

Ook in de map vinden julllie D®aden opgelijst die  jullie of overheden en beleidsmakers waar jullie mee samenwerken kunnen inspireren om rond het thema thuisloosheid aan de slag te gaan. 

Wij blijven het alvast als stuurgroep regiostrategie thuisloosheid, onze opdracht vinden zoveel mogelijk partners  te inspireren en samen te brengen die D®aden in handen te hebben die kunnen leiden tot het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Noord-West-Vlaanderen…