Auteursarchief: admin

Uitnodiging: Veranderforum – Eerstelijnszone Brugge (11 oktober, 19-22 u. – auditorium OCMW Brugge)

Dag collega’s actief binnen welzijn, zorg en gezondheid,

Eind juni zaten we samen in kader van het eerste ‘Veranderforum Eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn’. We gingen in de grote groep in dialoog over hoe we dit verandertraject best vorm geven en zaten samen in kleine groepen om visies en ideeën met elkaar te delen over hoe onze ideale eerstelijnszone er uit ziet. (Voor verslag van het eerste veranderforum – zie www.brugge.be/verslagen-eerstelijnszone-brugge)

Sinds het vorige forum hebben we niet stil gezeten. We gingen aan de slag met de besluiten van het veranderforum en hebben binnen het veranderteam een aantal werkgroepen opgericht: “Verbindend samenwerken”, “Betrokkenheid”, “Visiekader” en “Omgevingsanalyse”.

Graag nodigen we jou dan ook uit voor de volgende stap die we samen willen zetten. Op 11 oktober (van 19 tot 22 uur) houden we in het auditorium van het OCMW (Ruddershove, 4, 8000 Brugge) het tweede ‘Veranderforum Eerstelijnszone Brugge’. Op dit tweede veranderforum gaan we samen dieper in op:
*   Invulling van elk van de werkgroepen
*   Opvolging van afspraken uit het vorig veranderforum
*   De centrale opdracht van onze eerstelijnszone

Met een dergelijke agenda hopen we op een brede vertegenwoordiging uit alle welzijns- en zorghoeken van Brugge!

Inschrijven voor het veranderforum (deadline 08/11) kan via volgend webformulier link<www.selwvl.be/nwv/vorming/537/details.aspx>.

(ter info aan alle apothekers: de Westvlaamse Apothekersvereniging voorziet in accreditering voor apothekers voor deelname aan het veranderforum)

Tot dan!

Hartelijke groeten,
Bert

Coördinator verandertraject Eerstelijnszone Brugge.

Veranderteam Eerstelijnszone Brugge

*   Charlotte Vandevoorde, Logopedie, organisatie Orpea – vandevoorde.charlotte@belgacom.net<mailto:vandevoorde.charlotte@belgacom.net>
*   Lieve Callewaert, huisarts, huisartsenkring HABO – lieve.callewaert@wgcdebruggen.be<mailto:lieve.callewaert@wgcdebruggen.be>
*   Jean Vanhoornweder, Kinesitherapeutenkring – Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be<mailto:Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be>
*   Inge Huysentruyt, apotheker, De Westvlaamse Apothekersvereniging – inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be<mailto:inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be>
*   Kurt Vanden Bussche, adjunct-verpleegkundig directeur, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen  –  kurt.vandenbussche@wgkwvl.be<mailto:kurt.vandenbussche@wgkwvl.be>
*   Pascal Declercq, directeur Woonzorgcentrum Prinsenhof, Orpea – p.declercq@orpea.net<mailto:p.declercq@orpea.net>
*   Dirk Snauwaert, directeur Woonzorgzone Curando West en vertegenwoordiger groep Zorgnet-Icuro Brugge – dirk.snauwaert@curando.be<mailto:dirk.snauwaert@curando.be>
*   An Devriendt, regionaal diensthoofd afd. Brugge, Familiezorg W VL, afgevaardigd voor de 4 diensten gezinszorg Brugge – An.Devriendt@familiezorg-wvl.be<mailto:An.Devriendt@familiezorg-wvl.be>
*   Bie Callens, directeur Welzijn, CM Brugge,  afgevaardigd voor de Diensten Maatschappelijk Werk ziekenfondsen Brugge – bie.callens@cm.be<mailto:bie.callens@cm.be>
*   Lies Vernieuwe, Verantwoordelijke kwaliteit & Zorg, Lokale Dienstencentra Brugge, vertegenwoordiger zorgvereniging Mintus – Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be<mailto:Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be>
*   Nele Welvaert, medewerker CAW NW VL – nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be<mailto:nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be>
*   Sabine Van Overloop, coördinator cluster Welzijn en Zorg, Huis van de Bruggeling, vertegenwoordiger stad Brugge –  sabine.vanoverloop@brugge.be<mailto:sabine.vanoverloop@brugge.be>
*   Claudine Verbrugghe, coördinator SEL Noord-West-Vlaanderen – claudine.verbrugghe@selbrugge.be<mailto:claudine.verbrugghe@selbrugge.be>
*   Michelle Roels, netwerkcoördinator LMN Brugge-Oostende-Houtland – michelle@zorgtrajectboh.be<mailto:michelle@zorgtrajectboh.be>
*   Bert Desmet, stafmedewerker OCMW Brugge, vertegenwoordiger OCMW Brugge – Bert.Desmet@ocmw-brugge.be<mailto:Bert.Desmet@ocmw-brugge.be>

Meer Vlaamse info

*   Via nieuwsbrief www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwsbrief-over-de-reorganisatie-van-de-eerstelijn-maart-2018
*   Via inhoudelijke site / uitwisselingsplatform: www.eerstelijnszones.be/wiki/Hoofdpagina
*   Algemene website hervorming eerstelijn: www.zorg-en-gezondheid.be/hervorming-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen
*   Algemene toegangspagina naar alle Vlaamse Eerstelijnszones www.eerstelijnszone.be/
*   Verslagen eerdere bijeenkomsten van de Eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn: www.brugge.be/verslagen-eerstelijnszone-brugge

Bert Desmet

Bert.Desmet@ocmw-brugge.be
Ruddershove 4, 8000 Brugge
t: +32496165945    www.ocmw-brugge.be

Uitnodiging studienamiddag Huurdersbond West-Vlaanderen

STUDIENAMIDDAG

27/11 Ieper (Het Perron)
06/12   Roeselare (Welzijnshuis)


Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet staat voor de deur en dit wordt dan ook hét thema van de studienamiddag dit jaar. Voor één keer dus geen keuze tussen een vorming sociale of private huur. Wat mag je verwachten:

We gaan in op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Woninghuurwet:
– Welke veranderingen zijn er qua opzegmogelijkheden voor de huurder en verhuurder?
– Wat met samenwonenden?
– Hoeveel mag de huurwaarborg bedragen?
– Wat bij het overlijden van de huurder?
– …..
Daarna wordt stilgestaan bij enkele praktische toepassingen van de nieuwe regelgeving.


PROGRAMMA

13u30 Onthaal
13u45 Welkom
14u00 Workshop
16u30 Einde


Collectieve leden: €10 p.p.
Niet-leden: €30 p.p.


Inschrijven

SAVE THE DATE – Kick Off Mind-Spring – dinsdag 25 september

SAVE THE DATE – Kick Off Mind-Spring

Wanneer?

Dinsdag 25 september van 13.00 – 16.00 u met aansluitende receptie

Waar?

Panoramazaal, De Grote Post
Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 Oostende

Voor wie?

Voor alle mogelijke professionele partners met interesse in Mind-Spring, kandidaat co-begeleiders, kandidaat trainers, mensen uit de doelgroep, etc.

Wat?

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen in de moedertaal die de mentale weerbaarheid verhoogt vanuit hun eigen kracht en hen helpt de toekomst aan te pakken.

Het doel van deze namiddag is mensen te informeren en sensibiliseren rond Mind-Spring.

Mind-Spring kadert in het Interreg-project AB Réfugiés Social.

Hoe inschrijven?

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging met een inschrijvingslink. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Meer info

Contacteer: Caitlin.Sabbe@West-Vlaanderen.be

Vakantie aan zee in hotel O’mer

Beste collega,

Wist je dat het nog steeds mogelijk is voor je cliënt om zijn/haar vakantie door te brengen aan de Belgische kust, deze zomervakantie?

We hebben nog enkele plaatsen vrij in zowel juli als augustus. Zowel (mid)weken als weekends zijn nog mogelijk!

Hotel O’mer? Dat is vakantiesfeer, ontmoeting, beleving en ontspanning ten top mét zorg op maat.

Extra informatie, vragen, boekingen… Hier vind je onze contactgegevens of neem contact op met mij!

Hartelijke groeten,
Ann Dujardin

Hotel O’mer – Blankenberge
Medewerker


Oranje vzw- Oranje Jeugdwerk vzw – Oranje Meetjesland
Consciencestraat 45 – 8370 Blankenberge
Telefoon: 050/41 13 49 – 
www.o-mer.be

Een save-the-date voor het lijsttrekkersdebat Brugge over een sociale en solidaire Stad

Beste,

Net als zes jaar geleden organiseerden de verenigingen waar armen het woord nemen en verschillende sociale en welzijnsorganisaties terug de campagne “Ieders Stem Telt”. De campagne ijvert voor een sociaal beleid en om de stem van kwetsbare groepen meer te laten klinken in de gemeenteraadsverkiezingen.
We vroegen verschillende groepen van mensen in kwetsbare situaties naar wat voor hen beter kan in Brugge. Al deze verhalen en vragen bundelden we in een prioriteitennota met meer dan 60 concrete voorstellen.

Nu in de maand juni leggen we onze prioriteiten voor aan de politieke partijen.

Op 27 september om 19.30u gaat terug het lijsttrekkersdebat door in de Magdalenazaal. Alle lijsttrekkers hebben al toegezegd om mee te debatteren over een sociaal en solidair Brugge.

Zet dit nu al in uw agenda!

Wil deze mail ook doorsturen naar andere geïnteresseerden.

Meer info volgt kort na de zomer.

Alvast welkom!

Dit debat wordt georganiseerd door

met vriendelijke groet,

Paul Meersman

Opbouwwerker

T  050 39 37 71  |  M  0474 91 96 71

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw

Torhoutsesteenweg 100 A | 8200 Brugge

www.samenlevingsopbouwwvl.be