Auteursarchief: admin

Documenten Netwerkevent dak- en thuisloosheid 26 februari 2019

De stuurgroep regiostrategie dak- en thuisloosheid Noord West Vlaanderen : wie zijn we ? wat doen we ? wat drijft ons ? ….

Wat ons drijft valt  uit te leggen in amper 5 slagzinnen !!

We streven na dat in de regio Noord West Vlaanderen  :

* Niemand (met of zonder papieren) genoodzaakt is om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.

*  dat niemand  langer dan nodig  moet verblijven in  opvang bij gebrek aan doorstromings-mogelijkheid naar (begeleid) wonen.

* dat niemand uit een instelling ontslagen wordt zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.

* dat niemand uit huis gezet wordt bij gebrek aan begeleidings- en herhuisvestingmogelijkheden.

* dat niemand die jongvolwassen  is thuisloos wordt als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.

Deze doelen bedachten we niet zelf, ze werden geformuleerd door  Feantsa : een Europese Federatie die het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Europa als ultieme doelstelling stelt.

Hoewel de stuurgroep regiostrategie dak- en thuisloosheid bestaat uit leden die een extra engagement  bovenop hun takenpakket in eigen sector of eigen regio nemen, werkten onze inspanningen tot nog toe inspirerend voor tal van initiatieven in de regio.  Denk maar aan de Commissies Versnelde Toewijzing, de projecten tijdelijke bezetting leegstand sociale woningen, de projecten Housing First , de woonladder/woonGPS Brugge, de zakboekjes thuisloosheid, enz…

We geloven erin dat thuisloosheid een zeer complexe problematiek is en dat als we thuisloosheid willen aanpakken , we de krachten moeten bundelen over de stads- en gemeentegrenzen heen, over sectorale grenzen heen …

Iedereen die hier vandaag aanwezig is heeft een Draad of Draadje in handen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.  Soms is dat Draadje sterk genoeg om te voorkomen dat een man, een vrouw of een gezin in thuisloosheid terecht komt.  Het is ook mogelijk dat jouw draadje in sommige situaties  ervoor heeft gezorgd dat mannen, vrouwen of gezinnen de gepaste hulp kregen toen ze thuisloos werden of dreigden te worden.

Maar ongetwijfeld kwam iedereen hier aanwezig ook al terecht in situaties waar  dat ene draadje  niet sterk genoeg bleek en het om welke reden dan ook afknapte…dat je als hulpverlener, woonactor of burger erbij stond en machteloos toe moest kijken  … dat je rond belde en liep als bezeten om een oplossing te vinden maar alle andere lijnen ‘dood’ bleven of je doorverwezen naar andere lijnen….

Op deze dag willen we aanzetten tot D(r)aadkracht in de aanpak van dak- en thuisloosheid.   Als we, naargelang de nodige sterkte van D(r)aad, meerdere draden kunnen samenvlechten zodat het touw sterker wordt en niet knapt door het zware gewicht die het moet torsen… zetten we een stap in de richting van een dak- en thuisrijkere wereld …

Iedereen hier aanwezig krijgt vandaag een sleutelhanger met D(r)aden aan … in je mapje zit een handleiding om draden te leren vlechten… wij hopen dat het vele oefenen ertoe zal bijdragen, dat iedereen het draadvlechtprincipe in de vingers zal hebben op de momenten dat sterkere D®aden vereist zijn in de aanpak van dak- en thuisloosheid ….

Ook in de map vinden julllie D®aden opgelijst die  jullie of overheden en beleidsmakers waar jullie mee samenwerken kunnen inspireren om rond het thema thuisloosheid aan de slag te gaan. 

Wij blijven het alvast als stuurgroep regiostrategie thuisloosheid, onze opdracht vinden zoveel mogelijk partners  te inspireren en samen te brengen die D®aden in handen te hebben die kunnen leiden tot het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Noord-West-Vlaanderen…

Uitnodiging: Veranderforum – Eerstelijnszone Brugge (11 oktober, 19-22 u. – auditorium OCMW Brugge)

Dag collega’s actief binnen welzijn, zorg en gezondheid,

Eind juni zaten we samen in kader van het eerste ‘Veranderforum Eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn’. We gingen in de grote groep in dialoog over hoe we dit verandertraject best vorm geven en zaten samen in kleine groepen om visies en ideeën met elkaar te delen over hoe onze ideale eerstelijnszone er uit ziet. (Voor verslag van het eerste veranderforum – zie www.brugge.be/verslagen-eerstelijnszone-brugge)

Sinds het vorige forum hebben we niet stil gezeten. We gingen aan de slag met de besluiten van het veranderforum en hebben binnen het veranderteam een aantal werkgroepen opgericht: “Verbindend samenwerken”, “Betrokkenheid”, “Visiekader” en “Omgevingsanalyse”.

Graag nodigen we jou dan ook uit voor de volgende stap die we samen willen zetten. Op 11 oktober (van 19 tot 22 uur) houden we in het auditorium van het OCMW (Ruddershove, 4, 8000 Brugge) het tweede ‘Veranderforum Eerstelijnszone Brugge’. Op dit tweede veranderforum gaan we samen dieper in op:
*   Invulling van elk van de werkgroepen
*   Opvolging van afspraken uit het vorig veranderforum
*   De centrale opdracht van onze eerstelijnszone

Met een dergelijke agenda hopen we op een brede vertegenwoordiging uit alle welzijns- en zorghoeken van Brugge!

Inschrijven voor het veranderforum (deadline 08/11) kan via volgend webformulier link<www.selwvl.be/nwv/vorming/537/details.aspx>.

(ter info aan alle apothekers: de Westvlaamse Apothekersvereniging voorziet in accreditering voor apothekers voor deelname aan het veranderforum)

Tot dan!

Hartelijke groeten,
Bert

Coördinator verandertraject Eerstelijnszone Brugge.

Veranderteam Eerstelijnszone Brugge

*   Charlotte Vandevoorde, Logopedie, organisatie Orpea – vandevoorde.charlotte@belgacom.net<mailto:vandevoorde.charlotte@belgacom.net>
*   Lieve Callewaert, huisarts, huisartsenkring HABO – lieve.callewaert@wgcdebruggen.be<mailto:lieve.callewaert@wgcdebruggen.be>
*   Jean Vanhoornweder, Kinesitherapeutenkring – Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be<mailto:Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be>
*   Inge Huysentruyt, apotheker, De Westvlaamse Apothekersvereniging – inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be<mailto:inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be>
*   Kurt Vanden Bussche, adjunct-verpleegkundig directeur, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen  –  kurt.vandenbussche@wgkwvl.be<mailto:kurt.vandenbussche@wgkwvl.be>
*   Pascal Declercq, directeur Woonzorgcentrum Prinsenhof, Orpea – p.declercq@orpea.net<mailto:p.declercq@orpea.net>
*   Dirk Snauwaert, directeur Woonzorgzone Curando West en vertegenwoordiger groep Zorgnet-Icuro Brugge – dirk.snauwaert@curando.be<mailto:dirk.snauwaert@curando.be>
*   An Devriendt, regionaal diensthoofd afd. Brugge, Familiezorg W VL, afgevaardigd voor de 4 diensten gezinszorg Brugge – An.Devriendt@familiezorg-wvl.be<mailto:An.Devriendt@familiezorg-wvl.be>
*   Bie Callens, directeur Welzijn, CM Brugge,  afgevaardigd voor de Diensten Maatschappelijk Werk ziekenfondsen Brugge – bie.callens@cm.be<mailto:bie.callens@cm.be>
*   Lies Vernieuwe, Verantwoordelijke kwaliteit & Zorg, Lokale Dienstencentra Brugge, vertegenwoordiger zorgvereniging Mintus – Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be<mailto:Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be>
*   Nele Welvaert, medewerker CAW NW VL – nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be<mailto:nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be>
*   Sabine Van Overloop, coördinator cluster Welzijn en Zorg, Huis van de Bruggeling, vertegenwoordiger stad Brugge –  sabine.vanoverloop@brugge.be<mailto:sabine.vanoverloop@brugge.be>
*   Claudine Verbrugghe, coördinator SEL Noord-West-Vlaanderen – claudine.verbrugghe@selbrugge.be<mailto:claudine.verbrugghe@selbrugge.be>
*   Michelle Roels, netwerkcoördinator LMN Brugge-Oostende-Houtland – michelle@zorgtrajectboh.be<mailto:michelle@zorgtrajectboh.be>
*   Bert Desmet, stafmedewerker OCMW Brugge, vertegenwoordiger OCMW Brugge – Bert.Desmet@ocmw-brugge.be<mailto:Bert.Desmet@ocmw-brugge.be>

Meer Vlaamse info

*   Via nieuwsbrief www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwsbrief-over-de-reorganisatie-van-de-eerstelijn-maart-2018
*   Via inhoudelijke site / uitwisselingsplatform: www.eerstelijnszones.be/wiki/Hoofdpagina
*   Algemene website hervorming eerstelijn: www.zorg-en-gezondheid.be/hervorming-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen
*   Algemene toegangspagina naar alle Vlaamse Eerstelijnszones www.eerstelijnszone.be/
*   Verslagen eerdere bijeenkomsten van de Eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn: www.brugge.be/verslagen-eerstelijnszone-brugge

Bert Desmet

Bert.Desmet@ocmw-brugge.be
Ruddershove 4, 8000 Brugge
t: +32496165945    www.ocmw-brugge.be

Uitnodiging studienamiddag Huurdersbond West-Vlaanderen

STUDIENAMIDDAG

27/11 Ieper (Het Perron)
06/12   Roeselare (Welzijnshuis)


Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet staat voor de deur en dit wordt dan ook hét thema van de studienamiddag dit jaar. Voor één keer dus geen keuze tussen een vorming sociale of private huur. Wat mag je verwachten:

We gaan in op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Woninghuurwet:
– Welke veranderingen zijn er qua opzegmogelijkheden voor de huurder en verhuurder?
– Wat met samenwonenden?
– Hoeveel mag de huurwaarborg bedragen?
– Wat bij het overlijden van de huurder?
– …..
Daarna wordt stilgestaan bij enkele praktische toepassingen van de nieuwe regelgeving.


PROGRAMMA

13u30 Onthaal
13u45 Welkom
14u00 Workshop
16u30 Einde


Collectieve leden: €10 p.p.
Niet-leden: €30 p.p.


Inschrijven

SAVE THE DATE – Kick Off Mind-Spring – dinsdag 25 september

SAVE THE DATE – Kick Off Mind-Spring

Wanneer?

Dinsdag 25 september van 13.00 – 16.00 u met aansluitende receptie

Waar?

Panoramazaal, De Grote Post
Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 Oostende

Voor wie?

Voor alle mogelijke professionele partners met interesse in Mind-Spring, kandidaat co-begeleiders, kandidaat trainers, mensen uit de doelgroep, etc.

Wat?

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen in de moedertaal die de mentale weerbaarheid verhoogt vanuit hun eigen kracht en hen helpt de toekomst aan te pakken.

Het doel van deze namiddag is mensen te informeren en sensibiliseren rond Mind-Spring.

Mind-Spring kadert in het Interreg-project AB Réfugiés Social.

Hoe inschrijven?

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging met een inschrijvingslink. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Meer info

Contacteer: Caitlin.Sabbe@West-Vlaanderen.be

Vakantie aan zee in hotel O’mer

Beste collega,

Wist je dat het nog steeds mogelijk is voor je cliënt om zijn/haar vakantie door te brengen aan de Belgische kust, deze zomervakantie?

We hebben nog enkele plaatsen vrij in zowel juli als augustus. Zowel (mid)weken als weekends zijn nog mogelijk!

Hotel O’mer? Dat is vakantiesfeer, ontmoeting, beleving en ontspanning ten top mét zorg op maat.

Extra informatie, vragen, boekingen… Hier vind je onze contactgegevens of neem contact op met mij!

Hartelijke groeten,
Ann Dujardin

Hotel O’mer – Blankenberge
Medewerker


Oranje vzw- Oranje Jeugdwerk vzw – Oranje Meetjesland
Consciencestraat 45 – 8370 Blankenberge
Telefoon: 050/41 13 49 – 
www.o-mer.be