Bestuur

De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit de leden van de AV. Hierbij is er aandacht voor regionale spreiding, aanwezigheid vanuit verschillende sectoren.
De bestuurders zetelen vanuit de eigen organisatie en engageren zich om mee vorm te geven aan een regio waar welzijn hoog op de agenda staat, over grenzen van organisaties, sectoren, gemeenten heen.

De Welzijnsraad biedt aan de bestuurders
– de mogelijkheid vanuit de eigen organisatie/sector mee vorm te geven aan de regionale sociale agenda
– ondersteuning bij het aanpakken van eigen thema’s in samenwerking met anderen.

De bestuurders bieden aan de Welzijnsraad
– vertegenwoordiging van minstens de eigen organisatie
– spilfunctie tussen de eigen brede ‘achterban’ en de Welzijnsraad.

Huidige samenstelling

Piet Baes, directie CAW Noord-West-Vlaanderen
Chris Govaert, directeur zorg vzw UNIE-K, voorzitter.
Steven Ingelbrecht, directeur 4Veld,
Stefaan Lambrecht, adviseur maatschappelijke dienstverlening OCMW Brugge
Paul Meersman, verantwoordelijke ‘wonen’ Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Myriam Deroo, aanspreekpersoon sociaal werk HOWEST Brugge
Tine Wyns, directie CAW Noord-West-Vlaanderen, plaatsvervanger.