Categorie archief: Activiteiten in de regio

Documenten Netwerkevent dak- en thuisloosheid 26 februari 2019

De stuurgroep regiostrategie dak- en thuisloosheid Noord West Vlaanderen : wie zijn we ? wat doen we ? wat drijft ons ? ….

Wat ons drijft valt  uit te leggen in amper 5 slagzinnen !!

We streven na dat in de regio Noord West Vlaanderen  :

* Niemand (met of zonder papieren) genoodzaakt is om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.

*  dat niemand  langer dan nodig  moet verblijven in  opvang bij gebrek aan doorstromings-mogelijkheid naar (begeleid) wonen.

* dat niemand uit een instelling ontslagen wordt zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.

* dat niemand uit huis gezet wordt bij gebrek aan begeleidings- en herhuisvestingmogelijkheden.

* dat niemand die jongvolwassen  is thuisloos wordt als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.

Deze doelen bedachten we niet zelf, ze werden geformuleerd door  Feantsa : een Europese Federatie die het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Europa als ultieme doelstelling stelt.

Hoewel de stuurgroep regiostrategie dak- en thuisloosheid bestaat uit leden die een extra engagement  bovenop hun takenpakket in eigen sector of eigen regio nemen, werkten onze inspanningen tot nog toe inspirerend voor tal van initiatieven in de regio.  Denk maar aan de Commissies Versnelde Toewijzing, de projecten tijdelijke bezetting leegstand sociale woningen, de projecten Housing First , de woonladder/woonGPS Brugge, de zakboekjes thuisloosheid, enz…

We geloven erin dat thuisloosheid een zeer complexe problematiek is en dat als we thuisloosheid willen aanpakken , we de krachten moeten bundelen over de stads- en gemeentegrenzen heen, over sectorale grenzen heen …

Iedereen die hier vandaag aanwezig is heeft een Draad of Draadje in handen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.  Soms is dat Draadje sterk genoeg om te voorkomen dat een man, een vrouw of een gezin in thuisloosheid terecht komt.  Het is ook mogelijk dat jouw draadje in sommige situaties  ervoor heeft gezorgd dat mannen, vrouwen of gezinnen de gepaste hulp kregen toen ze thuisloos werden of dreigden te worden.

Maar ongetwijfeld kwam iedereen hier aanwezig ook al terecht in situaties waar  dat ene draadje  niet sterk genoeg bleek en het om welke reden dan ook afknapte…dat je als hulpverlener, woonactor of burger erbij stond en machteloos toe moest kijken  … dat je rond belde en liep als bezeten om een oplossing te vinden maar alle andere lijnen ‘dood’ bleven of je doorverwezen naar andere lijnen….

Op deze dag willen we aanzetten tot D(r)aadkracht in de aanpak van dak- en thuisloosheid.   Als we, naargelang de nodige sterkte van D(r)aad, meerdere draden kunnen samenvlechten zodat het touw sterker wordt en niet knapt door het zware gewicht die het moet torsen… zetten we een stap in de richting van een dak- en thuisrijkere wereld …

Iedereen hier aanwezig krijgt vandaag een sleutelhanger met D(r)aden aan … in je mapje zit een handleiding om draden te leren vlechten… wij hopen dat het vele oefenen ertoe zal bijdragen, dat iedereen het draadvlechtprincipe in de vingers zal hebben op de momenten dat sterkere D®aden vereist zijn in de aanpak van dak- en thuisloosheid ….

Ook in de map vinden julllie D®aden opgelijst die  jullie of overheden en beleidsmakers waar jullie mee samenwerken kunnen inspireren om rond het thema thuisloosheid aan de slag te gaan. 

Wij blijven het alvast als stuurgroep regiostrategie thuisloosheid, onze opdracht vinden zoveel mogelijk partners  te inspireren en samen te brengen die D®aden in handen te hebben die kunnen leiden tot het beëindigen van dak- en thuisloosheid in Noord-West-Vlaanderen…

Uitnodiging: Veranderforum – Eerstelijnszone Brugge (11 oktober, 19-22 u. – auditorium OCMW Brugge)

Dag collega’s actief binnen welzijn, zorg en gezondheid,

Eind juni zaten we samen in kader van het eerste ‘Veranderforum Eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn’. We gingen in de grote groep in dialoog over hoe we dit verandertraject best vorm geven en zaten samen in kleine groepen om visies en ideeën met elkaar te delen over hoe onze ideale eerstelijnszone er uit ziet. (Voor verslag van het eerste veranderforum – zie www.brugge.be/verslagen-eerstelijnszone-brugge)

Sinds het vorige forum hebben we niet stil gezeten. We gingen aan de slag met de besluiten van het veranderforum en hebben binnen het veranderteam een aantal werkgroepen opgericht: “Verbindend samenwerken”, “Betrokkenheid”, “Visiekader” en “Omgevingsanalyse”.

Graag nodigen we jou dan ook uit voor de volgende stap die we samen willen zetten. Op 11 oktober (van 19 tot 22 uur) houden we in het auditorium van het OCMW (Ruddershove, 4, 8000 Brugge) het tweede ‘Veranderforum Eerstelijnszone Brugge’. Op dit tweede veranderforum gaan we samen dieper in op:
*   Invulling van elk van de werkgroepen
*   Opvolging van afspraken uit het vorig veranderforum
*   De centrale opdracht van onze eerstelijnszone

Met een dergelijke agenda hopen we op een brede vertegenwoordiging uit alle welzijns- en zorghoeken van Brugge!

Inschrijven voor het veranderforum (deadline 08/11) kan via volgend webformulier link<www.selwvl.be/nwv/vorming/537/details.aspx>.

(ter info aan alle apothekers: de Westvlaamse Apothekersvereniging voorziet in accreditering voor apothekers voor deelname aan het veranderforum)

Tot dan!

Hartelijke groeten,
Bert

Coördinator verandertraject Eerstelijnszone Brugge.

Veranderteam Eerstelijnszone Brugge

*   Charlotte Vandevoorde, Logopedie, organisatie Orpea – vandevoorde.charlotte@belgacom.net<mailto:vandevoorde.charlotte@belgacom.net>
*   Lieve Callewaert, huisarts, huisartsenkring HABO – lieve.callewaert@wgcdebruggen.be<mailto:lieve.callewaert@wgcdebruggen.be>
*   Jean Vanhoornweder, Kinesitherapeutenkring – Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be<mailto:Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be>
*   Inge Huysentruyt, apotheker, De Westvlaamse Apothekersvereniging – inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be<mailto:inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be>
*   Kurt Vanden Bussche, adjunct-verpleegkundig directeur, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen  –  kurt.vandenbussche@wgkwvl.be<mailto:kurt.vandenbussche@wgkwvl.be>
*   Pascal Declercq, directeur Woonzorgcentrum Prinsenhof, Orpea – p.declercq@orpea.net<mailto:p.declercq@orpea.net>
*   Dirk Snauwaert, directeur Woonzorgzone Curando West en vertegenwoordiger groep Zorgnet-Icuro Brugge – dirk.snauwaert@curando.be<mailto:dirk.snauwaert@curando.be>
*   An Devriendt, regionaal diensthoofd afd. Brugge, Familiezorg W VL, afgevaardigd voor de 4 diensten gezinszorg Brugge – An.Devriendt@familiezorg-wvl.be<mailto:An.Devriendt@familiezorg-wvl.be>
*   Bie Callens, directeur Welzijn, CM Brugge,  afgevaardigd voor de Diensten Maatschappelijk Werk ziekenfondsen Brugge – bie.callens@cm.be<mailto:bie.callens@cm.be>
*   Lies Vernieuwe, Verantwoordelijke kwaliteit & Zorg, Lokale Dienstencentra Brugge, vertegenwoordiger zorgvereniging Mintus – Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be<mailto:Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be>
*   Nele Welvaert, medewerker CAW NW VL – nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be<mailto:nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be>
*   Sabine Van Overloop, coördinator cluster Welzijn en Zorg, Huis van de Bruggeling, vertegenwoordiger stad Brugge –  sabine.vanoverloop@brugge.be<mailto:sabine.vanoverloop@brugge.be>
*   Claudine Verbrugghe, coördinator SEL Noord-West-Vlaanderen – claudine.verbrugghe@selbrugge.be<mailto:claudine.verbrugghe@selbrugge.be>
*   Michelle Roels, netwerkcoördinator LMN Brugge-Oostende-Houtland – michelle@zorgtrajectboh.be<mailto:michelle@zorgtrajectboh.be>
*   Bert Desmet, stafmedewerker OCMW Brugge, vertegenwoordiger OCMW Brugge – Bert.Desmet@ocmw-brugge.be<mailto:Bert.Desmet@ocmw-brugge.be>

Meer Vlaamse info

*   Via nieuwsbrief www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwsbrief-over-de-reorganisatie-van-de-eerstelijn-maart-2018
*   Via inhoudelijke site / uitwisselingsplatform: www.eerstelijnszones.be/wiki/Hoofdpagina
*   Algemene website hervorming eerstelijn: www.zorg-en-gezondheid.be/hervorming-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen
*   Algemene toegangspagina naar alle Vlaamse Eerstelijnszones www.eerstelijnszone.be/
*   Verslagen eerdere bijeenkomsten van de Eerstelijnszone Brugge – Brugge op 1 lijn: www.brugge.be/verslagen-eerstelijnszone-brugge

Bert Desmet

Bert.Desmet@ocmw-brugge.be
Ruddershove 4, 8000 Brugge
t: +32496165945    www.ocmw-brugge.be

SAVE THE DATE – Kick Off Mind-Spring – dinsdag 25 september

SAVE THE DATE – Kick Off Mind-Spring

Wanneer?

Dinsdag 25 september van 13.00 – 16.00 u met aansluitende receptie

Waar?

Panoramazaal, De Grote Post
Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 Oostende

Voor wie?

Voor alle mogelijke professionele partners met interesse in Mind-Spring, kandidaat co-begeleiders, kandidaat trainers, mensen uit de doelgroep, etc.

Wat?

Mind-Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen in de moedertaal die de mentale weerbaarheid verhoogt vanuit hun eigen kracht en hen helpt de toekomst aan te pakken.

Het doel van deze namiddag is mensen te informeren en sensibiliseren rond Mind-Spring.

Mind-Spring kadert in het Interreg-project AB Réfugiés Social.

Hoe inschrijven?

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging met een inschrijvingslink. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Meer info

Contacteer: Caitlin.Sabbe@West-Vlaanderen.be

Vakantie aan zee in hotel O’mer

Beste collega,

Wist je dat het nog steeds mogelijk is voor je cliënt om zijn/haar vakantie door te brengen aan de Belgische kust, deze zomervakantie?

We hebben nog enkele plaatsen vrij in zowel juli als augustus. Zowel (mid)weken als weekends zijn nog mogelijk!

Hotel O’mer? Dat is vakantiesfeer, ontmoeting, beleving en ontspanning ten top mét zorg op maat.

Extra informatie, vragen, boekingen… Hier vind je onze contactgegevens of neem contact op met mij!

Hartelijke groeten,
Ann Dujardin

Hotel O’mer – Blankenberge
Medewerker


Oranje vzw- Oranje Jeugdwerk vzw – Oranje Meetjesland
Consciencestraat 45 – 8370 Blankenberge
Telefoon: 050/41 13 49 – 
www.o-mer.be

Een save-the-date voor het lijsttrekkersdebat Brugge over een sociale en solidaire Stad

Beste,

Net als zes jaar geleden organiseerden de verenigingen waar armen het woord nemen en verschillende sociale en welzijnsorganisaties terug de campagne “Ieders Stem Telt”. De campagne ijvert voor een sociaal beleid en om de stem van kwetsbare groepen meer te laten klinken in de gemeenteraadsverkiezingen.
We vroegen verschillende groepen van mensen in kwetsbare situaties naar wat voor hen beter kan in Brugge. Al deze verhalen en vragen bundelden we in een prioriteitennota met meer dan 60 concrete voorstellen.

Nu in de maand juni leggen we onze prioriteiten voor aan de politieke partijen.

Op 27 september om 19.30u gaat terug het lijsttrekkersdebat door in de Magdalenazaal. Alle lijsttrekkers hebben al toegezegd om mee te debatteren over een sociaal en solidair Brugge.

Zet dit nu al in uw agenda!

Wil deze mail ook doorsturen naar andere geïnteresseerden.

Meer info volgt kort na de zomer.

Alvast welkom!

Dit debat wordt georganiseerd door

met vriendelijke groet,

Paul Meersman

Opbouwwerker

T  050 39 37 71  |  M  0474 91 96 71

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw

Torhoutsesteenweg 100 A | 8200 Brugge

www.samenlevingsopbouwwvl.be

Samana: Samen stappen voor mantelzorg juni 2018

Laat mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers niet in de kou staan.

Samen stappen voor mantelzorg

Mantelzorgers geven het beste van zichzelf.  Dat verdient waardering,  sensibilisering en een beleid met aandacht voor zorg.

In Vlaanderen nemen ongeveer 600.000 Vlamingen de ‘zorg op’ voor een zorgbehoevende persoon in hun directe omgeving. Daarmee maken ze het mogelijk dat chronisch zieke en/of zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Naar aanleiding van de dag van de mantelzorger op 23 juni werkte Samana in samenwerking met verschillende partners vijf wandelingen uit  o.a. in Brugge, Ieper, Izegem – Ingelmunster, Kortemark en Gullegem. Met het project ‘Samen stappen voor mantelzorg’ hebben de organisatoren drie doelstellingen.

  • Zij bieden een gezonde activiteit aan voor zowel de mantelzorger als de persoon voor wie men zorgt. Samen wandelen,  kunnen genieten en mooie momenten meemaken helpen en motiveren.
  • Deze wandelingen staan ook open voor sympathisanten. Door mee te stappen drukt de wandelaar erkenning en waardering uit voor het vele werk van mantelzorgers.  Maar er is meer. Wie wenst  kan een waardeerbon schenken.  Daarmee kan iedereen een mantelzorger uit zijn of haar omgeving een blijk van waardering en een beetje tijd schenken. Met de tegoedbon kan je bijvoorbeeld een klusje cadeau doen, een keer boodschappen doen of de mantelzorger uitnodigen voor een warme maaltijd.
  • Samana pleit voor een beleid met aandacht voor zorg. Laat mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers niet in de kou staan.

Deelnemers krijgen een actiekaart om te overhandigen aan politieke partijen en hun kandidaten die meedingen naar een zetel in de gemeenteraad van oktober. Er wordt gevraagd om verder werk te maken van een zorgzaam beleid met aandacht voor: goede en duidelijke informatie, voldoende professionele thuiszorgdiensten, volwaardige deelname aan de samenleving, financiële steunmaatregelen en ondersteuning van mensen en groepen die zich inzetten voor solidariteit.

 Praktisch:

Deze wandelingen zijn gezinsvriendelijk, toegankelijk voor buggy- en rolwagengebruikers en ook in afstand. Een deugddoende en gezonde activiteit voor chronisch zieken, mantelzorgers en sympathisanten. Deelnameprijs per persoon is 3€. Er is voor elke deelnemer een stuk taart en koffie voorzien. Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

 Overzicht wandelingen:

  • Brugge op zaterdag 16 juni. Wandeling start tussen 14 en 14u30. Afsluit voorzien om 17 uur. Startplaats: Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113, 8310 Brugge. Afstand:4,5 km. Inschrijven voor 9 juni. In samenwerking met Pasar. Voor meer info en een folder: 050 44 03 19  brugge@samana.be. Folder Brugge (PDF)
  • Gullegem  op zaterdag 30 juni. Taart en koffie om 14 uur. Start wandeling tussen 14u30 en 15 uur. Einde voorzien om 17 uur. Startplaats: Woon- en zorgcentrum Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20, 8560 Gullegem. Afstand: 4 km. In samenwerking met het lokaal diensten centrum Het Knooppunt en Samana. Inschrijven voor 23 juni. Voor meer info en een folder: 056 52 64 03 zwvl@samana.be
  • Ieper op zaterdag 16 juni. Start wandeling tussen 14 en 15 uur. Na de wandeling taart en koffie. Einde voorzien om 17 uur. Startplaats: Cafetaria Huize Zonnelied, Stationsstraat 24, 8900 Ieper. Afstand: 2,6 km. In samenwerking met Zorgnetwerk Ieper, Huize Zonnelied en Samana. Inschrijven voor 9 juni. Voor meer info en een folder: 056 52 64 03 zwvl@samana.be
  • Izegem – Ingelmunster op vrijdag 8 juni. Start wandeling tussen 14 en 14.30 uur. Taart en koffie in de stopplaats. Einde voorzien om 17 uur. Er zijn twee startplaatsen: vzw Unie-k ‘t Venster, Willem Elsschotstraat 19 in Izegem of cafetaria woon- en zorgcentrum Maria Rustoord, Weststraat 53 in Ingelmunster.  Afstand: 6 km met halfweg een stopplaats. In samenwerking met WZC Maria Rustoord, vzw UNIE-K ‘t Venster en Samana. Inschrijven voor 1 juni. Voor meer info en een folder: 051 26 53 56  roeselaretielt@samana.be
  • Kortemark op zaterdag 2 juni. Start wandeling tussen 14 en 15 uur. Wandeling in het natuurgebied Krekemeersen. Toegang Lichterveldestraat 41 of via stationsplein. Vertrekpunt parking Proostdije.  Na de wandeling is er taart en koffie voorzien in OC De Kouter, Ichtegemstraat 2, 8610 Kortemark. Afstand: 3,5 km. Inschrijven voor 23 mei. In samenwerking met de lokale CM kernen, gezonde gemeente Kortemark en Samana. Voor meer info en een folder:  059 55 26 17 oostende@samana.be

Bijlage: voorbeeld van een waardeerkaart

Francky Debusschere

Provinciaal educatief medewerker

Mantelzorg West-Vlaanderen

051 26 53 66 | 0477 74 10 51

Mantelzorg.wvl@samana.be | www.samana.be