Categorie archief: Nieuws uit de regio

Opvoedingsbus geschonken aan Het Spoor

Er heerst nog een zweem van taboe rond  opvoedingsondersteuning. Mensen zijn vaak bang om zich kwetsbaar op te stellen als het op opvoeden gaat terwijl dit net zeer menselijk is. Opvoeden roept voortdurend vragen op. Dialoog en aftoetsen met anderen dienen we aan te moedigen. De opvoedingsbus kan outreachend, laagdrempelig en intergemeentelijk aanwezig zijn op events en plaatsen van ontmoeting. Deze bus werd mede mogelijk gemaakt door de creatieve inzet van het Regionaal Welzijnsplatform. De officiële sleuteloverdracht van de Opvoedingsbus regio Brugge aan Vereniging SPOOR vond plaats in december jongstleden.

Lees meer

Mantelzorg: een verbindend aanbod ‘Samenwerken in de Zorg’

Het project ‘Samenwerken in de zorg’ loopt goed.

Hieronder vind je wat meer info.

 

Het theaterstuk gemaakt met mantelzorgers zouden wij terug programmeren in 2017.
Meer info vind je bij het document boeken: interesse om het stuk te programmeren.pdf

Er is ook een hulpmiddel uitgewerkt om het thema op teams bespreekbaar te maken.
Stellingen-samenwerken-in-de-zorg.pdf

Verder vinden jullie nog een cartoon en een artikel verschenen in cm.be met als titel ‘betere zorg door samenwerking’. cartoon.pdf – Betere-zorg-door-samenwerking.pdf

Mantelzorg West-Vlaanderen

 

Huis van de Bruggeling vanaf 15 oktober 2016

huis-bruggelingOp zaterdag 15 oktober 2016 om 10.30 uur opent het Huis van de Bruggeling op de Frank Van Ackerpromenade 2 aan het Stationsplein.

Iedereen is er welkom.

 

Dit open huis bundelt alle dienstverlening onder één dak, op één gemakkelijk bereikbaar adres.

www.brugge.be/huis-van-de-bruggeling-een-adres

De folder: Huis-van-de-Bruggeling-vanaf-15-oktober-2016.pdf


ocmw-bruggeHoogstraat 9 blijft het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

www.sociaalhuis-brugge.be/sociaal-huis-verhuist-dienstverleningen-en-krijgt-nieuwe-naam

Lees alles na op de flyer.

Vormingsaanbod op maat van Psychiatrisch expertiseteam (PET) : een overzicht

brochure-vormingsaanbod-pet
Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de eerste lijn tijdens hun werk te maken met mensen met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in te schatten wat er aan de hand is, om tijdig in te grijpen of om er op de juiste manier mee om te gaan.
Het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) uit de regio Noord-West-Vlaanderen en Oostende-Westkust biedt vorming aan in de geestelijke gezondheidszorg, gericht naar en in samenspraak met de eerste lijn.

Lees meer: Brochure Vormingsaanbod PET

40 jaar OCMW: De toekomst in de buurt – Studiemiddag 26 oktober 2016

Hou deze datum alvast vrij:

40 jaar OCMW: de toekomst in de buurt. Een boeiende kijk op buurtzorg en buurtgerichte wijkwerking.

Deze studienamiddag is een initiatief van het OCMW Brugge in samenwerking met het Trefpunt Zorg.

Wanneer: woensdag 26 oktober 2016 van 15u tot 17.30u

Plaats: concertgebouw Brugge

Een uitnodiging volgt binnenkort.

De Patio start ESTAS, verblijf en begeleiding van jonge niet-begeleide minderjarige asielzoekers

EstasIn Vlaanderen komen momenteel in groot aantal (zeer) jonge niet-begeleide minderjarige asielzoekers aan. Deze worden momenteel opgevangen tussen de volwassenen in de asielcentra, dit is echter geen gezonde situatie voor deze jongeren (geen pedagogisch kader, geen gepaste grenzen, …).
Bovendien kunnen deze jongeren in het kader van Integrale Jeugdzorg aanspraak maken op passende jeugdzorg, bijvoorbeeld op vraag van de voogd. De reguliere capaciteit van Jongerenwelzijn is niet in staat deze instroom van vragen op te vangen. Lees meer…

Folder Estas (pdf)