Categorie archief: Vermaatschappelijking

Meerjarenplan Samenlevingsopbouw 2016 2020 toelichting

Nieuw meerjarenplan 2016-2020

Een gezonde dosis verontwaardiging

“Er is geen alternatief,” zo wordt beweerd. Met ons nieuw meerjarenplan 2016-2020 willen we deze pensée unique doorbreken. Een solidaire en rechtvaardige samenleving is mogelijk. Maar dan moet er wel voor gekozen worden. Samenlevingsopbouw neemt de handschoen op. Onze projecten tonen hoe een betere samenleving eruit kan zien.

In de periode 2016-2020 werken de negen instituten intensief samen over zes thema’s: wonen op maat, de kloof arbeidsmarkt-laaggeschoolden, de strijd tegen onderbescherming vanuit basisvoorzieningen, betere toegang tot gezondheidszorg, gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en de campagne ‘Ieders stem telt’ bij de komende verkiezingen. Gedreven door een gezonde dosis verontwaardiging brengen we de komende jaren de noden en behoeften van mensen in kwetsbare posities in het maatschappelijk en politiek debat.

image001Met z’n allen – vrijwilligers, bestuurders en professionele medewerkers – staan we klaar om te knokken voor een rechtvaardige en duurzame samenleving

Uit:  www.samenlevingsopbouw.be

De Chaos(s)temmer

Het project De Chaos(s)temmer is gegroeid vanuit de vaststelling dat basiswerkers in de thuiszorg steeds meer geconfronteerd worden met mensen met psychische problemen en/of complexe zorgsituaties. Door de vermaatschappelijking van zorg zijn er grote veranderingen ontstaan in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg.

Zorgactoren en/of hulpverleners beschikken niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Er wordt steeds méér van hen verwacht. Daarbij komt nog dat er talrijke kanalen zijn (bijvoorbeeld de talloze websites over psychische problemen) die veel informatie aanbieden. Zo loopt men het risico  de bomen door het bos niet meer te zien en zelfs als men ze ziet, is de informatie niet altijd op maat van basiswerkers (bijvoorbeeld vakjargon). Dit kan leiden tot frustraties, gevoelens van machteloosheid, verhoogde stress en zelfs tot jobontevredenheid. Daarom engageerden twee thuiszorgorganisaties zich, met name Familiehulp en Landelijke Thuiszorg, om samen met het vormingscentrum HIVSET en projectenorganisatie SPK een vernieuwende methodiek te ontwikkelen, waarvoor ESF-middelen werden ingezet.

Meer info www.chaosstemmer.be

Gemeenschapsmunt

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg, stelden we op de Algemene Vergadering van 24 maart 2014 een manier voor om ongebruikte middelen te koppelen aan onvervulde noden. De financiële middelen zijn schaars, de noden zijn hoog. Toch zijn er mogelijkheden om deze moeilijke situatie het hoofd te bieden.
Een complementaire munt is een van de mogelijkheden.

Op verschillende plaatsen experimenteert men met een systeem om uitwisseling tussen partners te honoreren, zonder daarvoor het klassieke betaalmiddel, de euro, te gebruiken. Er gebeurde al heel wat onderzoek naar, er werd expertise opgebouwd, een leidraad om te starten met een lokale munt, werd ontwikkeld.

Je vindt de meest recente versie van het Handboek gemeenschapsmunten hier Maak Je Buurt Uitmuntend