Commissie Versnelde Toewijzing Oostende

Art. 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) biedt in welbepaalde gevallen de mogelijkheid van een versnelde toewijzing.

In het KSH is sprake van ‘een dakloze’. We hanteren daarvoor de definitie uit het KB van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie:
Onder een dakloze wordt de persoon verstaan die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.

De toewijzingen voor de drie Oostendse sociale huisvestingsmaatschappijen worden samen bekeken.
Die drie maatschappijen zijn “de Oostendse Haard (ook voor Bredene)”, “de Gelukkige Haard” en “Woonwel” (ook regio Gistel -Oudenburg).
Jaarlijks kunnen maximum 10 toewijzingen worden gedaan:
4 voor de Gelukkige Haard , 2 voor de Oostendse Haard en 2 voor Woonwel.

De commissie komt drie maal per jaar samen: In februari, in juni en in november.

Er zijn geen vaste data. Alle diensten worden tijdig verwittigd.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

De commissieleden zijn: (telkens effectieve / plaatvervanger)

CAW: Kathy Renaudin en Dirk Soenen (plaatsvervanger)
BJZ: Carine Danneels en Jan Claeys (plaastvervanger)
OCMW: Ludo Van Gheluwe en Sofie Provoost (plaatsvervanger
Beschut wonen: Greet Verhellen en Stijn Brackx (plaatsvervanger)
OCMW Gistel: Hans Demuynck

voorzitter: Paul Meersman (Samenlevingsopbouw)

Aanvragen kunnen gemaild worden na de oproep naar paul.meersman@samenlevingsopbouw.be