Commissie Versnelde Toewijzing Regio Brugge

Art. 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) biedt in welbepaalde gevallen de mogelijkheid van een versnelde toewijzing.

In het KSH is sprake van ‘een dakloze’. We hanteren daarvoor de definitie uit het KB van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie:
Onder een dakloze wordt de persoon verstaan die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.

De toewijzingen voor de twee Brugse Huisvestingsmaatschappijen worden samen bekeken.
De twee huisvestingsmaatschappijen zijn VIVENDO en de Brugse Maatschappij voor huisvesting.
Jaarlijks kunnen 15 woningen worden toegekend.
De uitbreiding van 5 extra woningen per jaar is mogelijk via een samenwerkingsverband met omliggende gemeenten
(Zedelgem, Oostkamp, Jabbeke, Ichtegem, De Haan,  Damme, Beernem.)

De Commissie komt 5 keer per jaar samen: in februari, april, juni, september en november, telkens de derde woensdag van de maand. De aanvragen kunnen ingediend worden tijdens de eerste week van de maand waarin een Commissie plaats heeft. Het formulier aanvraag versnelde toewijzing 2019 kan je hier downloaden.

Aanvragen kunnen na oproep gemaild worden bij commissieversneldetoewijzingregiobrugge@cawnoordwestvlaanderen.be

De leden van de Commissie zijn

CAW:              Nancy Mouqué en Linda Lievens (plaatsvervanger)
BJB:                Shirley Van den Driessche en Johan Bossant (plaatsvervanger)
OCMW:           Marina Verschuere en Barbara Desmet  (plaatsvervanger)
GGZ:               Stefaan D’haese en Steven Ingelbrecht (plaatsvervanger)
’t Sas:              Elke Van Mieghem en Fabienne De Vis (plaatsvervanger)
Omliggende gemeenten: Dries Baeye en Anneleen Coupé (plaatsvervanger)
Regionaal Welzijnsplatform Noord West-Vlaanderen: Nele Welvaert (voorzitter)

Jaarlijks wordt een beknopt evaluatieverslag opgemaakt en verspreid.