Commissie Versnelde Toewijzing

Art. 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) biedt in welbepaalde gevallen de mogelijkheid van een versnelde toewijzing.

In het KSH is sprake van ‘een dakloze’. We hanteren daarvoor de definitie uit het KB van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie:
Onder een dakloze wordt de persoon verstaan die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.

Commissie Versnelde Toewijzing Regio Brugge

Commissie Versnelde Toewijzing Oostende