Werking

Welkom op de website van het Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw (RWP).

Het RWP wil tegemoetkomen aan regionale welzijnsnoden door samenwerking tussen voorzieningen uit verschillende sectoren te stimuleren. Deze opdracht wordt verwezenlijkt via
– het verstrekken van informatie
– het ondersteunen van samenwerking en overleg
– het tijdelijk bieden van experimenteerruimte
– het bevorderen van overkoepelend sociaal beleid
Hierbij worden alle relevante private en publieke actoren betrokken.

Momenteel werken we vooral rond

– thuisloosheid (Commissies Versnelde Toewijzing / toepassing referentieadres)
– wonen
– vermaatschappelijking (cfr RWP fiches “initiatieven” uit regio: inspirerend)
– Huis van het Kind
– metaonderzoek kwetsbare jongeren aan Oostkust

Een bondig overzicht van de inhoudelijke werking 2016 – 2017 vind je hier
+         strategische doelstellingen 2013-2014 inhoud

De statuten van de vzw vind je hier  Statuten 08 04 2014 WelzijnsPlatform

LEDEN OVERZICHT LEDEN

BESTUUR

CONTACT